0

За водата

Водата и вашето тяло

1-2% дехидратация води до отпадналост, нарушена концентрация и проблем при справяне с ежедневните проблеми. В питейните води има 6 основни компонента – хидроген карбонат, натрий, калий, сулфат, флуорид и магнезий. Като един реактор, функционалността на човешкия организъм зависи от количеството на вложените в него вещества, като балансът е ключов.

Изворните води eGO & ego, достигащи до теб по природна рецепта, подобрява ключовите процеси в организма, което е една добра възможност да надскочите себе си!

Постоянен мониторинг и контрол

Чрез постоянен мониторинг и контрол от опитни специалисти в областта, пречистването на водата се извършва само и единствено чрез филтриране на няколко етапа, съгласно всички европейски наредби и изисквания. Като не прилагаме физикохимична обработка, по този начин не изменяме природно дадения ни минерален и йонен баланс.