0

Водата eGO и пояснения за нейната „алкалност“

май 4, 2022

Алкалността е важна, защото тя ни защитава със своята буферна система срещу бързите промени на рН-то.

Алкалността е начин за измерване на буферния капацитет на вода – нейната способност да устоява на резките промени на рН-то.

Алкалността е истинският начин за измерване на способността на водата да неутрализира киселинността, която вода включва в себе си бикарбонатни (HCO3-), карбонатни (CO3-) и хидроксилни (OH-) йони.

РН е мярка за киселинност или основност на водата. РН-то просто изразява нивото на концентрация на водородни йони. „Алкално“ означава, че рН-то е по-високо от 7.

Алкалността не зависи строго от рН-то. Има известна връзка между двете, но рН-то измерва нивото на киселинността, но не и количеството киселинност.

Естествената алкалност на водата се определя от почвата и скалата, през която преминава водата. Основният източник на естествена алкалност са скалите, съдържащи карбонати, бикарбонати и хидроксилни съединения. Боратите, силикатите и фосфатите също допринасят за алкалността. Варовикът е богат на карбонати, поради което водата, която преминава през райони с по-голямо наличие на варовик или легла от минерали, съдържащи карбонати, обикновено постига висока алкалност, а от там и добър буферен капацитет.

НЕ винаги вода с високо рН има висока способност да неутрализира киселините. Всичко започва от объркването между двата параметъра, които характеризират водата, а именно – алкалността и нивото на рН.

Има връзка между рН-то и алкалността и тя се изразява в това, че обикновено водите с висока алкалност имат рН по-високо от 7. Но това не е задължително. Ако се търси алкална вода, която да притежава голяма способност на неутрализира киселините, НЕ трябва просто да се отчете стойността на рН-то, тъй като това може да бъде подлъгващо. Трябва да се провери и съдържанието на бикарбонати във водата (НСО3-) и да се избере водата с най-високо тяхно съдържание.

Много води, било то изворни или естествено газирани, имат по-голяма способност да неутрализират киселините (алкалност), в сравнение с т. нар. „алкални води“ или изкуствено йонизирани, с рН по-високо от 9, но с ниска минерализация (малко количество на разтворени бикарбонати).

Като общо правило за любителите на изворните води, те трябва да подбират вода със съдържание на бикарбонати от над 200 mg/l.

Естествено алкалната вода eGO е вода от олигоминерален извор, съдържаща бикарбонати и натрий.

Водата eGO е изключителна комбинация от алкалност (обща алкалност: 220 mg / l) и рН от 8+, която я превръща в може би една от малкото изворни води в Европа с рН над 8, и с обща алкалност от над 200 mg/l.

Малко са водите в България, които имат толкова силно алкално рН и обща алкалност от 220 mg. / l. Това представлява възможност да се разграничи ясно Ego Premium Water от всички останали, а самата вода да се превърне в част от нарастващата тенденция: търсенето на алкална диета.

ДОБРО ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ ОТ АЛКАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА – рН-то и естествена алкалност на водата за една балансирана диета.

Познаването на алкалността и рН-то на водата, която пием, е важно за постигането, наравно с балансираната диета и здравословния начин на живот, на едно добро общо състояние.

Свикнали сме да се информираме за сухия остатък, за наличието на минерални соли, на натрий и калций, но почти никога не се информираме за стойността на алкалността и рН-то на водата.

Естествено алкалната вода Ego Premium с рН от 8+ е ценно оръжие за постигане на нашето добро състояние, тъй като е способна да допринесе положително за алкализирането на кръвта и урината ни, като по този начин се бори с появата на метаболитната ацидоза, причинена от съвременния начин на живот.

Пийте
естествено алкализиранавода eGO с pH 8+